Genshin Impact 2.1: Baal (Raiden Shogun)
The best builds for Sayu in Genshin Impact